Menu Odprowadzanie ścieków do kanalizacji
Odprowadzanie ścieków do kanalizacji PDF Drukuj Email
Warunki jakie nalezy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, oraz klasyfikację wprowadzanych ścieków zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne (Dz. U. z dnia 2 czerwca 1999 r.).

Prawo wodne nakłada wymóg uzyskania  pozwolenia wodnoprawnego na podmioty wprowadzające do urządzeń kanalizacyjnych ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.).

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach przemysłowych, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, określa rozporządzenie Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006 r. nr 136,poz. 964).

Wprowadzając ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych, powinieneś zapewnić:
  • ograniczenie lub eliminację substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
  • odprowadzanie ścieków równomiernie, z dostosowaniem do przepustowości kanałów i dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ścieków,
  • ograniczenie tych zanieczyszczeń, które niekorzystnie wpływają na pracę oczyszczalni ścieków.
Powyższe sprawia, że praktycznie każdy podmiot, który wytwarza i odprowadza inne ścieki niż jedynie bytowo-gospodarcze jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego należy w urzędzie złożyć wniosek, do którego powinien zostać dołączony stosowny operat wodnoprawny.
 


Firma Projektowo

Usługowa WODAFEN

-----------------------

tel. 609 647 900

NIP: 734-287-34-33