Menu Odprowadzanie ścieków do kanalizacji
Odprowadzanie ścieków do kanalizacji PDF Drukuj Email
Warunki jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych zawiera rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136 poz. 964)).

Prawo wodne nakłada wymóg uzyskania  pozwolenia wodnoprawnego na podmioty wprowadzające do urządzeń kanalizacyjnych ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.).

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach przemysłowych, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, określa rozporządzenie Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006 r. nr 136,poz. 964).

Wprowadzając ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych, powinieneś zapewnić:
  • ograniczenie lub eliminację substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
  • odprowadzanie ścieków równomiernie, z dostosowaniem do przepustowości kanałów i dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ścieków,
  • ograniczenie tych zanieczyszczeń, które niekorzystnie wpływają na pracę oczyszczalni ścieków.
Powyższe sprawia, że każdy podmiot, który wytwarza i odprowadza ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego  jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego należy w urzędzie złożyć wniosek, do którego powinien zostać dołączony stosowny operat wodnoprawny.
 


Firma Projektowo

Usługowa WODAFEN

-----------------------

tel. 609 647 900

NIP: 734-287-34-33