Menu Operat/pozwolenie wodnoprawne
Pozwolenie/operat wodnoprawny PDF Drukuj Email

Dokumentem, na podstawie którego uzyskuje się pozwolenie wodnoprawne jest operat wodnoprawny. Oferujemy przygotowanie operatu na potrzeby:

 • myjni samochodowych
 • stacji paliw
 • odwodnienia  dróg, parkingów, terenów przemysłowych
 • odprowadzania substancji szczególnie szkodliwych
 • przekroczenia koryt rzek, potoków
 • przebudowy koryt rzek, potoków
 • budownictwa hydrotechnicznego, melioracyjnego i komunalnego (mosty, przepusty, wyloty - w tym modelowanie hydrauliczne)
 • oczyszczalni ścieków
 • stawów
 • pomostów
 • ujęcia wody powierzchniowej i podziemnej (wraz dokumentacją hydrogeologiczną)


Szczegółowy zakres operatu tj. załączniki graficzne oraz załączniki do wniosku o pozwolenie wodnoprawne zależą od rodzaju inwestycji – projektowanych urządzeń wodnych oraz planowanego korzystania z wód. Informacje w tym zakresie podaje art. 132 ustawy Prawo wodne.

 

Uwaga: Właściwe przygotowanie operatu wodnoprawnego pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów i przygotowywania czasem dublujących się dokumentacji, a niejednokrotnie właściwie ukierunkowuje inne prace projektowe czy też budowlane.

 

Realizacja:

 • Sporządzenie operatu wodnoprawnego - do 1 do 4 tygodni,
 • Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - do 2 miesięcy,
 • Koszt wykonania - uzgadniany jest zawsze indywidualnie ze zleceniodawcą. W przypadkach typowych wynosi ok. 1200-4000 zł netto.

 

Zmieniony: piątek, 31 lipca 2015 20:08
 


Firma Projektowo

Usługowa WODAFEN

-----------------------

tel. 609 647 900

NIP: 734-287-34-33